תפריט

עובדת ברשת פרופורציה החל משנת 2011.
מטפלת במרפאות המרכז.

ד"ר רעיה נידרמן

ד"ר רעיה נידרמן פרופורציה

עובדת ברשת פרופורציה החל משנת 2008.
מטפלת במרפאות המרכז.

ד"ר דינה קלפיקוב

ד"ר דינה קלפיקוב פרופורציה

עובדת ברשת פרופורציה החל משנת 2011.
מטפלת במרפאות המרכז.

ד"ר מלאניה קופילנקו

ד"ר מלאניה קופילנקו, פרופורציה

עובדת ברשת פרופורציה החל משנת 2013.
מטפלת במרפאת אשדוד.

ד"ר סימה קולוסופיץ

ד"ר סירופיה קולוסופיץ פרופורציה

עובדת ברשת פרופורציה החל משנת 2014.
מטפלת במרפאות המרכז.

ד"ר פאר ילנה

ד"ר ילנה פאר, פרופורציה

עובדת ברשת פרופורציה החל משנת 2011.
מטפלת במרפאות המרכז.

ד"ר פאינה יעקב

ד"ר פאינה יעקב פרופורציה

עובדת ברשת פרופורציה החל משנת 2013.
מטפלת במרפאת ירושלים.

ד"ר נטליה ויסקובסקי

ד"ר נטליה ויסקובסקי פרופורציה

עובדת ברשת פרופורציה החל משנת 2006.
מטפלת במרפאות המרכז.

ד"ר יוליה סמטנין

ד"ר סמטנין יוליה פרופורציה
נגישות