תפריט
לפני הרמת חזה בפרופורציה לפני
אחרי הרמת חזה בפרופורציה אחרי
הרמת חזה בפרופורציה לפני לפני
אחרי
ניתוח הרמת חזה לפני לפני
ניתוח הרמת חזה אחרי אחרי
לפני
הרמת חזה אחרי אחרי
לפני הרמת חזה בפרופורציה לפני
אחרי הרמת חזה בפרופורציה אחרי
401637 לפני הרמת חזה לפני
401637 אחרי הרמת חזה אחרי
402732 לפני הרמת חזה לפני
402732 אחרי הרמת חזה אחרי

המלצות מטופלים

המלצה על טיפול בפרופורציה

לטיפולים נוספים

נגישות