תפריט
235620לפני הגדלת חזה לפני
235620אחרי הגדלת חזה אחרי
334800לפני הגדלת חזה לפני
334800אחרי הגדלת חזה אחרי
398391לפני הגדלת חזה לפני
398391אחרי הגדלת חזה אחרי
408409-לפני הגדלת חזה לפני
408409-אחרי הגדלת חזה אחרי
הגדלת חזה בפרופורציה תמונת לפני לפני
הגדלת חזה בפרופורציה תמונת אחרי אחרי
364244תמונת לפני הגדלת חזה לפני
36424תמונת אחרי הגדלת חזה אחרי
381096הגדלת חזה בפרופורציה לפני לפני
אחרי
392987 הגדלת חזה בפרופורציה לפני לפני
אחרי
לפני
395315 הגדלת חזה בפרופורציה אחרי אחרי
118791 לפני הגדלת חזה בפרופורציה לפני
118791 אחרי הגדלת חזה בפרופורציה אחרי
406186 לפני הגדלת חזה בפרופורציה לפני
אחרי
404255 לפני ניתוח הגדלת חזה - פרופורציה לפני
אחרי
402028 לפני ניתוח הגדלת חזה בפרופורציה לפני
402028 אחרי ניתוח הגדלת חזה בפרופורציה אחרי
397216 לפני ניתוח הגדלת חזה בפרופורציה לפני
397216 אחרי ניתוח הגדלת חזה בפרופורציה אחרי
396037 לפני הגדלת חזה - פרופורציה לפני
396037 אחרי הגדלת חזה - פרופורציה אחרי
לפני
388717 אחרי הגדלת חזה בפרופורציה אחרי
338395 לפני הגדלת חזה - פרופורציה לפני
אחרי
לפני
338395 אחרי ניתוח הגדלת חזה בפרופורציה אחרי
396508 לפני הגדלת חזה בפרופורציה לפני
396508 אחרי הגדלת חזה בפרופורציה אחרי
396508 ב לפני הגדלת חזה בפרופורציה לפני
396508 ב אחרי הגדלת חזה בפרופורציה אחרי

המלצות מטופלים

הגדלת חזה - המלצה
המלצה על הגדלת חזה בפרופורציה
לקוחה ממליצה על הגדלת חזה בפרופורציה
המלצה על טיפול בפרופורציה
המלצה על טיפול בפרופורציה
המלצה על טיפול בפרופורציה

שנה אחריי הניתוח מאוכזבת מעצמי שלא עשיתי את זה לפני! התוצאה יצאה מושלמת (סתיו אבוטבול)

לטיפולים נוספים

נגישות