תפריט
318601 ב - לפני שאיבת שומן בפרופורציה
לפני
318601 ב - אחרי שאיבת שומן בפרופורציה
אחרי
לפני
אחרי
110869 מתיחת בטן ושאיבת שומן לפני
לפני
110869 מתיחת בטן ושאיבת שומן אחרי
אחרי
427920 לפני שאיבת שומן בפרופורציה
לפני
427920 אחרי שאיבת שומן בפרופורציה
אחרי
403088 לפני מתיחת בטן ושאיבת שומן
לפני
403088 אחרי מתיחת בטן ושאיבת שומן
אחרי
318601 לפני שאיבת שומן בפרופורציה
לפני
318601 אחרי שאיבת שומן בפרופורציה
אחרי
327654 לפני שאיבת שומן ירכיים בפרופורציה
לפני
327654 אחרי שאיבת שומן ירכיים
אחרי
נגישות