תפריט
318601 ב - לפני שאיבת שומן בפרופורציה לפני
318601 ב - אחרי שאיבת שומן בפרופורציה אחרי
110869 מתיחת בטן ושאיבת שומן לפני לפני
110869 מתיחת בטן ושאיבת שומן אחרי אחרי
427920 לפני שאיבת שומן בפרופורציה לפני
אחרי
403088 לפני מתיחת בטן ושאיבת שומן לפני
403088 אחרי מתיחת בטן ושאיבת שומן אחרי
318601 לפני שאיבת שומן בפרופורציה לפני
318601 אחרי שאיבת שומן בפרופורציה אחרי
327654 לפני שאיבת שומן ירכיים בפרופורציה לפני
327654 אחרי שאיבת שומן ירכיים אחרי
נגישות