תפריט
380803-לפני המסת שומן לפני
אחרי
306593 לפני בודי טייט אחורי פרופורציה לפני
306593 אחרי בודי טייט אחורי בפרופורציה אחרי
306593 בודי טייט ירכיים קדמי לפני לפני
306593 בודי טייט ירכיים קדמי אחרי אחרי

המלצות מטופלים

נסרין קדרי ממליצה על המסת שומן בפרופורציה
המלצה המסת שומן בפרופורציה
המלצה על טיפול לגברים בפרופורציה
המלצת לקוחה על המסת שומן
המלצה על טיפול בפרופורציה
המלצה על טיפול בפרופורציה

עברתי בודי טייט בפרופורציה וחודש מאז התוצאות מדהימות. (אורית אלבינגר)

לטיפולים נוספים

נגישות