תפריט
380803-לפני המסת שומן
לפני
אחרי
306593 לפני בודי טייט אחורי פרופורציה
לפני
306593 אחרי בודי טייט אחורי בפרופורציה
אחרי
306593 בודי טייט ירכיים קדמי לפני
לפני
306593 בודי טייט ירכיים קדמי אחרי
אחרי
לפני בודי טייט פרופורציה
לפני
בודי טייט פרופורציה
אחרי
נגישות