תפריט
שם המבצע
לשון המבצע
הסתייגויות
הסרת שיער הטבה כללית

עד 50% על אזור ראשון וגם עד 65% על כל אזור נוסף

*ברכישת סדרה של 12 טיפולים בהשוואה למחיר של טיפול בודד
*החברה רשאית לשנותו/או להפסיק את ההטבה בכל עת

סבסוד קופ"ח

עד 50% השתתפות הקופה בעלות טיפולי הסרת שיער המבוצעים בפרופורציה

*מותנה בכפוף לתנאי הזכאות של הקופה המבטחת
*ברכישת סדרה של 12 טיפולים
*מכבי שלי- החזר של 50% עבור טיפולי הסרת שיער, עד תקרה של 2012 ₪ המתחדשת אחת לכל 3 שנים רצופות.
*כללית פלטינום- עד 27% סבסוד הקופה בעלות טיפולי הסרת שיער, ללא הגבלה לכמות אזורי הטיפול. בהתאם למחירון באתר פלטינום

נגישות